Posted in Հեռավար ուսուցման աշխատակարգի ամփոփում, Հեռավար ուսուցում

25-29 ամփոփում

Անհատական աշխատաժամանակ

Երկուշաբթի

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում

Մեդիաէջերի ստեղծում

Երեքշաբթի

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում

Նկարչական պլեներ

Չորեքշաբթի

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում

Լուցկիներով մաթեմատիկա

Հինգշաբթի

Ես կարողանում եմ պատմել լսածս

Ուրբաթ

Իմ սիրելի հեքիաթի մեդիաէջը

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s