Posted in Հեռավար ուսուցում

Լուցկիներով մաթեմատիկա

Մեր սովորողները այսօր լուցկիներով, հաշվեձողիկներով պատկերում են երկրաչափական պատկերներ, թվեր:

Տոնոյան Շավարշ

Փիրումյան Ալեքսանդր

Կարապետյան Դավիթ

Իսրաելյան Անահիտ

Բաբաջանյան Եվա

88DF1C4A-84BC-4689-BE31-871F9EF6EBA8

Մելիքյան Լիզա

Գալե Մեղրունի

Թադևոսյան Արևիկ

Մաթևոսյան Մարիա

Բաբայան Արշի

100580343_1188363758167500_6615413997178978304_n

Դեղոյան Հովհաննես

Բարսեղյան Ալեքս

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s