Posted in Հեռավար ուսուցում

Ես կարողանում եմ անգլերեն խոսել

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկանները ներկայացնում են իրենց անգլերեն խոսելու կարողությունները:

Գալե Մեղրունի

Փիրումյան Ալեքսանդր

Բաբայան Արշի

Կարապետյան Դավիթ

Մկրտչյան Արթուր

Տոնոյան Շավարշ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s