Posted in Հեռավար ուսուցման աշխատակարգի ամփոփում, Հեռավար ուսուցում

Ամփոփում 18-22

Աշխատանքային նախագիծ

Երկուշաբթի

Ոզնի բառի մեդիաէջ

Երեքշաբթի

Համբարձման ծեսը մեր տանը

Չորեքշաբթի

Երկրաչափական պատկերներով առարկաներ

Հինգշաբթի

Մայիսիկ. Ես կարողանում եմ նկարել

Ուրբաթ

Ես կարողանում եմ խոսել անգլերեն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s