Posted in Ամիսիկներ

Ես կարողանում եմ նկարել

5-6 տարեկանները ներկայացնում են իրենց նկարելու կարողությունները:

Գալե Մեղրունի

Տոնոյան Շավարշ

Փիրումյան Ալեքսանդր

Մելիքյան Լիզա

Մկրտչյան Արթուր

Կարապետյան Դավիթ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s