Posted in Հեռավար ուսուցում, Ծեսեր

Համբարձման ծես

Այս շաբաթ 5-6 տարեկանները տոնում են Համբարձման ծեսը: Նրանք ծանոթացել են ծեսի խորհրդին, անցկացման ձևին: Հիմա էլ փորձում են ներկայացնել ծեսին բնորոշ երգերը:

Կարապետյան Դավիթ

Տոնոյան Շավարշ

Մկրտչյան Արթուր

Գալե և Աստղիկ Մողրունիներ

Գրիգորյան Աշոտ

էջը խմբագրվում է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s