Posted in Հեռավար-առցանց ուսուցում. նախագծեր, Ծեսեր

Համբարձման ծեսը մեր տանը

Ժամկետը՝ մայիսի 18-22

Մասնակիցներ՝  Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկաններ, ծնողներ, ընտանիքի անդամներ

Խորհրդատու՝ Սեդա Թևանյան

Նպատակը՝ 

  • ծանոթանալ ազգային ծեսերին ու տոներին
  • ծեսը վերականգնել, նոր կյանք տալ
  • սովորել ագզային ծիսական երգերը , խաղերը

Խնդիրները՝

  • ներկայացնել ծեսին համապատասխան երգեր
  • իրականացնել ծեսը տանը

Ընթացքը՝

  • Առցանց դասերի ընթացքում սովորողները տեղեկանում են Համբարձման ծեսի մասին
  • Սովորում են համապատասխան երգեր
  • Ծանոթանում են Վիճակի տիկնիկին

Առաջադրանք՝

Սովորղները դիտում են տեսադասը և փորձում են ծեսից որևէ հատված իրականացնել տանը: Իրենց ծեսը, համբարձման երգերը ներկայացնում են տեսանյութի միջոցով:

Տեսադաս՝

Տեսադաս. «Համբարձումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում

Համբարձման երգերի փաթեթ

Արդյունքները կարող եք տեսնել այստեղ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s