Posted in Հեռավար ուսուցման աշխատակարգի ամփոփում, Հեռավար ուսուցում

Մայիսի 11-16. ամփոփում

Աշխատանքային նախագիծ

Երկուշաբթի

Խխունջ բառի մեդիաէջ

Երեքշաբթի

Ես կարողանում եմ ռուսերեն խոսել

Չորեքշաբթի

Լուցկիներով մաթեմատիկա

Հինգշաբթի

Մայիսիկ. Ես կարողանում եմ պատմել իմ մասին

Ուրբաթ

Ներկայացնում ենք շաբաթվա բանաստեղծությունը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s