Posted in Հեռավար ուսուցում, Ամիսիկներ

Ես կարողանում եմ ռուսերեն խոսել

5-6 տարեկանները ներկայացնում են իրենց ռուսերեն խոսելու կարողությունները:

Մաթևոսյան Մարիա

Տոնոյան Շավարշ

Շախկյան Դանիել

Բաբայան Արշի

Թոփալյան Մարկ

էջը խմբագրվում է

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s