Posted in Հեռավար ուսուցման աշխատակարգի ամփոփում, Հեռավար ուսուցում

Մայիսի 4-8. ամփոփում

Աշխատանքային նախագիծ

Երկուշաբթի

Թարս հարցերի մոլորակում

Երեքշաբթի

Իմ ընտանիքը

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում

Չորեքշաբթի

Այլընտրանքային թվեր

Հինգշաբթի

Ես կարողանում եմ չափումներ կատարել

Ուրբաթ

Հավես խաղերի փաթեթ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s