Posted in Հեռավար ուսուցում, Ամիսիկներ

Ես կարողանում եմ ռուսերեն խոսել

Ժամկետը՝  07.05

Անցկացման վայրը՝  բնակարան,տուն, բակ

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկաններ, ծնողներ, ընտանիքի անդամներ

Խորհրդատու՝ Դիանա Ղազարյան

Նպատակը՝

  • սովորողների ռուսերեն լեզվի գիտելիքների ներկայացում

Խնդիրները՝

  • ռուսերենով ներկայանալու կարողության ներկայացում
  • ռուսերենով իրենց մասին պատմելու կարողության ներկայացում

Ընթացքը՝

  • սովորողները ներկայանում են
  • ասում են տարիքը, որտեղ են ապրում
  • հաշվում են մինչև 10-ը
  • պատմում եմ իրենց մասին

Արդյունքները կարող եք տեսնել այստեղ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s