Posted in Հեռավար ուսուցում

Իմ ընտանիքը

5-6 տարեկանները ներկայացնում են իրենց նոր մեդիաէջ «Իմ ընտանիքը» թեմայով:

Խաչատրյան Դավիթ

Դավիթ (1)

Մկրտչյան Արթուր

ընտանիք

Կարապետյան Դավիթ

Untitled

Գալե Մեղրունի

Իմ ընտանիքը

Բարսեղյան Ալեքս

Իմ ընտանիքը (1)

Բարխուդարյան Կարեն

95876475_668827397246554_4816166456452448256_n

Տոնոյան Շավարշ

 

Շախկյան Դանիել

95738858_855040998316684_4492269495053713408_n

Բաբայան Արշի

Իմ ընտանիքը 06.05.2020

Իսրաելյան Անահիտ

унтаник

Մաթևոսյան Մարիա

gg

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s