Posted in Հեռավար ուսուցում

Փոքրիկի խրատը

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկանների խմբից մի քանի սովորող ներկայացնում են շաբաթվա բանաստեղծությունը:

Փիրումյան Ալեքսանդր

Տոնոյան Շավարշ

Մկրտչյան Արթուր

Փիրումյան Ալեքսանդր

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s