Posted in Հեռավար ուսուցում, Մեդիագրագիտություն

Ժամացույց բառի մեդիաէջ

5-6 տարեկանները կրկին ներկայացնում են իրենց մեդիաջերը: Այս անգամ էլ նրանք պատարաստել են ժամացույց բառի էջը:

Գալե Մեղրունի

ժամացույց

Continue reading “Ժամացույց բառի մեդիաէջ”