Posted in Հեռավար ուսուցում

Նկարում ենք հեքիաթ

Այսօր Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկանները ունկնդրել են «Ով աշխատի, նա կուտի» հեքիաթը: Հեքաիթն ունկնդրելուց հետո, նրանց նկարել են հեքիաթի հերոսներին և մուտքագրել են համապատասխան բառեր:

Աուդիոհեքիաթը՝

 

Սովորողների աշխատանքները՝

 

This slideshow requires JavaScript.

Բաբայան Արշին մեկննաբանում է հեքիաթի միտքը

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s