Posted in Հեռավար-առցանց ուսուցում. աշխատակարգ, Ամիսիկներ

Ես կարողանում եմ պատմել լսածս

Օրը՝ 28․05․2020թ․

Անցկացման վայրը՝  բնակարան,տուն, բակ

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկաններ, ծնողներ, ընտանիքի անդամներ

Նպատակը՝

  • սովորողների բանավոր խոսքի ներկայացում

Խնդիրները՝

  • սովորողների լսելու, լսածը հասկանալու կարողության ներկայացում
  • լսածի մասին արտահայտվելու կարողության ներկայացում
  • հերոսներին ներկայացնելու կարողության ներկայացում

Հեքիաթների ցանկ՝

Հ. Թումանյան «Ծիտը»

Հ. Թումանյան «Պոչատ աղվեսը»

Ջ. Ռոդարի «Թարս հարցեր»

Ջ. Ռոդարի «Ալիսա գլորիկի»

Ընթացքը՝

  • սովորողները ընտրում որևէ հեքիաթ (կարող են օգտվել ցանկից)
  • լսելուց հետո պատմում են հեքիաթի բովանդակությունը 3-4 նախադասությամբ
  • ներկայացնում են հերոսներին
  • պատմում են, թե հեքիաթն իրենց դուր է եկել, թե ոչ
  • ցանկության դեպքում ներկայացնում են, թե ինչը կփոխեին հեքիաթում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s