Posted in Հեռավար-առցանց ուսուցում. նախագծեր, Ամիսիկներ

Ես կարողանում եմ պատմել իմ մասին

Օրը՝ 14․05․2020թ․

Անցկացման վայրը՝  բնակարան,տուն, բակ

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկաններ, ծնողներ, ընտանիքի անդամներ

Նպատակը՝

  • սովորողների ինքնաարտահայտման կարողությունների ներկայացում

Խնդիրները՝

  • սովորողների բանավոր խոսքի ներկայացում
  • սեփական անձի մասին արտահայտվելու կարողության ներկայացում

Ընթացքը՝

  • սովորողները ներկայանում են (անուն, ազգանուն, տարիք)
  • ներկայացնում են, թե որտեղ են ապրում (Հայաստան, Երևան)
  • պատմում են, թե որտեղ են սովորում («Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր)
  • ասում են իրենց ծննդյան օրը, ամիսը, եղանակը
  • պատմում են իրենց մասին (ինչ են սիրում անել, ինչ չեն սիրում անել)
  • ցանկության դեպքում կարող են ներկայացնել ընտանիքի անդամներին

Արդյունքը կարող եք տեսնել այստեղ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s