Posted in Ամիսիկներ

Ես կարողանում եմ երգել

Օրը՝ ապրիլի 30

Անցկացման վայրը՝  բնակարան,տուն, բակ

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկաններ, ծնողներ, ընտանիքի անդամներ

Խորհրդատու՝ Սեդա Թևանյան

Նպատակը՝

  • սովորողների երաժշտական կարողությունների ներկայացում

Խնդիրները՝

  • երգացանկից երգ ընտրելու և կատարելու կարողության ներկայացում
  • ցափերով, շրխկաններով նվագակցելու ունակության ներկայացում

Երգացանկ՝

Ընթացքը՝

  • սովորողները երգացանկից ընտրում այն երգերը որոնք կատարելու են
  • կատարում են երգը
  • երգի ընթացկում ծափերի կամ իրենց պատրաստած շրխկանների միջոցով նկագակցում են

Արդյունքը կարող եք տեսնել այստեղ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s