Posted in Հեռավար ուսուցման աշխատակարգի ամփոփում, Uncategorized

Ապրիլի 20-24. ամփոփում

Աշխատակարգ 

Տեսադասերի գրաֆիկ

Օր 1

Ծառ բառի մեդիաջ

Օր 2

Ես կարողանում եմ մարզվել

Օր 3

Երկրաչափական պատկերների մեդիաէջ

Օր 4

Ապրիլիկ. Ես մեդիագրագետ եմ

Օր 5

Նկարում ենք հեքիաթ

Հիշատակի օր

Էջը խմբագրվում է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s