Posted in Հեռավար ուսուցում

Մաթեմատիկական մեդիաէջ

Մաթեմատիկական տեսադասից հետո, որոշեցինք Paint ծրագրով մաթեմատիկական մեդիաէջ պատրաստել: Սովորողները փորձեցին նկարել թվերի տնակները, մուտքագրել թվերը:

Տոնոյան Շավարշ

Բադեյան Էմիլի

93650027_220567572547673_6208591727079456768_n

Մելիքյան Լիզա

92951405_524556451832853_4934503938012479488_n

Բաբայան Արշի

93257839_649428612282569_3702304294968492032_n

Կարապետյան Դավիթ

Փիրումյան Ալեքսանդր

թվաշխարհ

Բաբաջանյան Եվա

8

Բարսեղյան Ալեքս

թվեր

Գրիգորյան Աշոտ

thumbnail_Տնակ թվեր

Մաթևոսյան Մարիա

ccc

Կարապետյան Դավիթ

davvv

Գալե Մեղրունի

Թվերի աշխարհում

Թադևոսյան Արևիկ

Արևիկ թվերի տնակներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s