Posted in Հեռավար ուսուցում

Գարնանային լուսանկարներ

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկաններն այսօր զբոսնել են բակում և լուսանկարել ծառերը, ծաղիկները, թփերը: Նրանք իսկական լուսանկարիչների նման կարողացել են նկատել և լուսանկարել գեղեցիկ գարնանային պատկերները: Հետաքրքիր է տեսնել, թե սովորողներից յուրաքանչյուրը ինչ տեսարան է ընտրել լուսանկարելու համար:

Ներկայացնում է Գալե Մեղրունին

Ներկայացնում է Ղազինյան Լեոնը

Ներկայացնում է Բաբաջանյան Եվան

Ներկայացնում է Խաչատրյան Դավիթը

Ներկայացնում է Բաբայան Արշին

Ներկայացնում է Բարսեղյան Ալեքսը

Ներկայացնում է Գրիգորյան Աշոտը

Ներկայացնում է Փիրումյան Ալեքսանդրը

Ներկայացնում է Մելիքյան Լիզան

 

Ներկայացնում է Կարապետյան Դավիթ

Ներկայացնում է  Ավետիսյան Էլիանորա

Ներկայացնում է Տոնոյան Շավարշը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s