Posted in Հեռավար ուսուցում, Մեդիագրագիտություն

Մուտաքագրում ենք քամի բառը

Շաբաթը սկսում ենք բառուսուցմամբ: Այս շաբաթվա բառը քամին է: Առաջարկում ենք դիտել 5-6 տարեկանների  գունագեղ մեդիաէջերը:

Մեղրունի Գալե

Քամի (1)

Բաբաջանյան Եվա

Քամի (2)

Ղազինյան Լեոն

Քամի (3)

Բարսեղյան Ալեքս

thumbnail_քամի

Փիրումյան Ալեքսանդր

thumbnail_քամի (1)

Մկրտչյան Արթուր

thumbnail_qami

Բաբայան Արշի

thumbnail_IMG-20200413-WA0002

Կարապետյան Դավիթ

thumbnail_քամի

Տոնոյան Շավարշ

Բադեյան Էմիլին

93269162_643016793157447_4836284607252922368_n

Մելիքյան Լիզա

93256448_1133551100318770_4952327386570948608_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s