Posted in Հեռավար ուսուցում, Ընտանեկան նախագծեր

Ներկայացնում է Դավիթը

Մեր ստեղծագործ Դավիթը նոր խաղ է մտածել, որը կարելի է խաղալ տանը: Խաղի ընթացքում և՛ մարզվում է, և՛ արտասանում հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Առաջարկում ենք դիտել նրա պատրաստած տեսանյութը և նմանատիպ խաղեր խաղալ տան պայմաններում:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s