Posted in Հեռավար ուսուցում, Ընտանեկան նախագծեր

Ներկայացնում են Գրիգորյանները

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկանների խմբի Գրիգորյան Աշոտն իր մայրիկի և քույրիկի հետ ներկայացնում է Կարկաչա երգը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s