Posted in Հեռավար ուսուցում

Շրխկան ֆլեշմոբ

Այսօր էլ մեզ մոտ երաժշտական ֆլեշմոբ է: 5-6 տարեկանները ներկայացնում են իրենց սիրելի խաղերգերը իրենց պատրաստած շրխկանների օգնությամբ:

Մեղրունի Գալե

Ղազինյան Լեոն

Գրիգորյան Աշոտ

 

 

Մելիքյան Լիզա

Պետրոսյան Մոնթե

Շախկյան Դանիել

 

Մաթևոսյան Մարիա

Թոփալյան Մարկ

Փիրումյան Ալեքսանդր

Խաչատրյան Դավիթ

Բաբաջանյան Եվա

Դեղոյան Հովհաննես

Տոնոյան Շավարշ

Ավետիսյան Էլիանորա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s