Posted in Հեռավար-առցանց ուսուցում. նախագծեր, Մարզվում ենք

Մարզական օր

Անցկացման օրը՝  մարտի 16

Վայրը ՝ ընտանիք

Նպատակը և խնդիրները՝

  • զարգացնել սովորողների մարզական կարողությունները
  • ամրապնդել սովորողների հաշվելու կարողությունը
  • ամրապնդել աջն ու ձախը, վերևն ու ներքևը տարբերակելու գիտելիքները

Ընթացքը՝

Սովորողները կատարում են նախավարժանք՝ մեկնաբանելով և հաշվելով վարժությունները:

Տեսանյությերը կարող եք ուղարկել khachatryan.mariam@mskh.am էլ. հասցեին:

Արդյուքը տեսնելու համար սեղմեք այստեղ:

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s