Posted in Մեդիագրագիտություն, Նախագծեր

Առցանց ուսուցում. օր երրորդ

Այսօր էլ մենք աշխատել ենք ուսումնական գործիքով: Ձեզ ենք ներկայացնում մեր գարնանային նկարները:

Մելիքյան Լիզա

Իսրաելյան Անահիտ

Մանգասարյան Լևոն


Բարսեղյան Ալեքս

Մկրտչյան Արթուր


Փիրումյան Ալեքսանդր

 


Վարդանյան Վարդան
88111196_193997388361968_8654216628784857088_n
Մեղրունի Գալե
thumbnail_garun

Բաբայան Արշի
88102410_511181329797013_5976013823457361920_n

Դեղոյան Հովհաննեսը գտել է ուսումնական գործիքով նկարելու այլընտրանքը

Թոփալյան Մարկ

thumbnail_image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s