Posted in Ամիսիկներ

Մարտիկ

Թումանյանական բանաստեղծությունների ընտանեկան ֆլեշմոբ

Թումանյանական բեմադրություն

Թումանյանական հերոսները նկարներում

Թումանյանական երգերը ընտանիքում

Արդյունքները՝

Թումանյանական բանաստեղծությունները

Հ. Թումանյան «Ճամփորդները»

Հեքիաթը նկարում

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s