Posted in Հեծանվավարություն

Հեծանվավարություն

Հեծանվավարության օրերը 5 տարեկանների ամենասիրելի օրերն են: Նրանք արդեն հմուտ վարում են եռանիվ հեծանիվները:

Տեսանյութը՝ Սյուզի Հովհաննիսյանի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s