Posted in Ամիսիկներ

Թումանյանական կերպարներ

Օրը` 13.02.2020

Ժամը` 11։00-12:00

Վայրը` խմբասենյակ

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5 տարեկաններ

Պատասխանատուներ՝  Մարիամ Խաչատրյան, Սյուզի Հովհաննիսյան

Նպատակը՝ սովորողների տեխնոլոգիական հմտությունների ներկայացում

Խնդիրները՝

  • ներկայացնել սովորողների ծեփելու կարողությունը
  • ներկայացնել սովորողների կերպարներ ստանալու կարողությունը
  • ներկայացնել բանավոր խոսքը

Աշխատանքի նկարագրություն՝

  • Սովորողների հետ վերհիշել Հ. Թումանյանի հեքիաթներից և բանաստեղծություններից ծանոթ կերպարները
  • Ընտրել որևէ կերպար
  • Ծեփել
  • Ներկայացնել աշխատանքը

Արդյունքները կամփոփվեն բլոգում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s