Posted in Ճամփորդություններ

Ճամփորդություն.ամանորյա ներկայացման դիտում

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5 տարեկանները դիտեցին «Էլֆերի կախարդական դպրոցը» ներկայացումը: Նրանք մեծ ոգևորությամբ դիտեցին այն և բարձր տրամադրությամբ վերադարձան դպրոց:

Տեսանյութը՝ Լիլիթ Մովսիսյանի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s