Posted in 5 տարեկաններ

Առաջին ձյունը

Արդեն ձմեռ է, բայց ձյունն իրեն կարծես սպասել է տալիս: Այդ պատճառով էլ 5 տարեկանները այսօր արհեստական ձյուն պատրաստեցին և մի լավ խաղացին ձյան հետ: Մեկը ձնեմարդ պատրաստեց, մեկը՝ ձնագնդիկներ, մեկն էլ ուղղակի ձյունը մի լավ թաթիկներով տրորեց ու խաղաց: Շա՜տ հավես էր:

Տեսանյութը՝ Լիլիթ Մովսիսյանի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s