Posted in Նախագծեր

Բացօրյա նկարչություն

Մասնայիցները՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5-6 տարեկաններ

Նպատակը՝ զարգացնել նկարելու կարողությունը

Ընթացքը՝

սովորողների հետ կապմակերպվում է քննարկում տարվա եղանակների մասին

սովորողները վերցնում են նկարչական պարագաները և դուրս են գալիս զբոսանքի

զբոսանքի ընթացքում դիտարկում են բնության մեջ կատարված փոփոխությունները / տերևաթափ, տերևների գույնի փոփոխություն և այլն/

իրենց նկարչական պարագաներով նկարում են աշուն

Արդյունքը կարող եք տեսնել այստեղ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s