Posted in Ճամփորդություններ

Այցելություն թատրոն

Այսօր այցելեցինք Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոն և դիտեցինք «Շրջված երազ» ներկայացումը: Մենք նախապես ծանոթացել էինք բեմադրվող հեքիաթների ցանկին և սովորողների համար ընթերցել էինք դրանք, անգամ մի քանիսը հասցրել էինք նկարել: Սովորողները մեծ բավականություն ստացան ներկայացումից, սիրով դիտեցին և մի լավ ծիծաղեցին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s