Posted in Ծեսեր

Հարիսայի ծես

Շաբաթ օրը կայացավ Հարիսայի ծեսը: Ինչպես նախապես պլանավորել էինք հավաքվեցինք Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակում, մասկացեցինք ժամերգությանը: Այնուհետև եկեղեցու բակում երգեցինք-պարեցինք և քայլքով գնացինք դպրոց-պարեզներ: Արևմտյան դպրոց-պարտեզում էլ համտեսեցինք հարիսան, մեր պատրաստած թթուն: Ամեն ինչ շատ լավ էր, 5 տարեկանները մեծ ոգևորությամբ մանսակցեցին ծեսի ողջ ընթացքին ծնողների, քույր-եղբայրների հետ միասին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s