Posted in 5 տարեկաններ

Ֆոտոպատում շքերթից

Օրեր առաջ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5 տարեկանները ինքնագլորներով շքերթ կատարեցին Բախշյանի այգում:

This slideshow requires JavaScript.


Նյութը կարդալու համար սեղմեք այստեղ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s