Posted in Հաշվետվություն

Հոկտենբեր ամսվա հաշվետվություն

Թթուդրիկի ծես

Լավաշթխիկի ծես 

«Խաղողի շաբաթ » նախագիծ

Աշխատանք կավով

Հեծանվավարություն

Այլընտրանքային նկարչություն

Ծանոթանում ենք Paint ծրագրին

«Աշուն» նախագիծ

Տեխնոլոգիկական ստուգատես

Լողի ստուգատես

Մարզական ստուգատես

Հակաբացիկ Կոմիտաս

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s