Posted in Ամիսիկներ

Ընտանեկան ֆլեշմոբ.ամփոփում

Ամփոփում ենք ընտանեկան ֆլեշմոբի արդյունքները:

Ներկայացնում է Շավարշ Տոնոյանը.

Ներկայացնում է Անահիտ Իսրաելյանը.

 

Ներկայացնում է Արշի Բաբայանը.

 

 

Ներկայացնում է Ալեքս Բարսեղյանը.

 

 

Ներկայացնում է Ալեքսանդր Փիրումյանը.
https://youtu.be/t_IrXOC6Zy8

Ներկայացնում է Նարեկ Մնացականյանը.

Ներկայացնում է Աշոտ Գրիգորյանը.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s