Posted in Նախագծեր

Խաղադարան

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5 տարեկան սովորողներ

Տևողությունը՝ նոյեմբերի 18-22

Նպատակը ՝ սեփական ձեռքերով պատրաստել զարգացնող խաղեր և խաղալ

Նախագծի խնդիրները՝

 • ստեղծագործական մտածողության, երևակայության զարգացում
 • տրամաբանության, հիշողության զարգացում
 • թիմում աշխատելու կարողության զարգացում

Միջավայրը ՝  խմբասենյակ, բակ

Անհրաժեշտ գործիքները՝ ստվարաթղթեր, մկրատներ, սոսինձներ, քարեր, չորացած ճյուղեր, մատիտներ, ջրաներկեր:

Խաղ 1

Homemade-noughts-and-crossesԸնթացքը՝

 • Սովորողներին ցույց տալ՝ ինչ խաղ ենք պատրաստելու
 • Քննարկել և որոշել, թե ինչ է անհրաժեշտ
 • Մշակել թիմային աշխատանքի կանոնները
 • Բաժանվել թիմերի
 • Դուրս գալ զբոսանքի և բակից գտնել անհրաժեշտ պարագաները / չորացած ճյուղեր, քարեր/
 • Դասարանում սովորողներին ուղղորդել և թույլ տալ ինքնակազմակերպել և թիմերով պատրստել խաղը
 • Ամփոփել արդյունքները
 • Խաղալ զույգերով

 

Խաղ 2

156f128c1ef6927c76eb553594e0b625

 • Մշակել աշխատանքային կանոններ
 • Քննարկել խաղի պատրաստման եղանակը
 • Կատարել աշխատանքի բաժանում
 • Պատրաստել խաղը և խաղլ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s