Posted in Նախագծեր, Ագարակ

Այցելություն ագարակ

Նախագծի ժամկետները՝ Շուրջտարյա

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 5 տարեկան սովորողներ

Նախագծի նպատակը՝ սովորողները կսկսեն սիրել կենդանիներին, կիմանան ինչպես պետք է խնամել կենդանիներին։ Կհաղթահարեն կենդանիների նկատմամբ ունեցած վախերը։

Ընթացքը՝ սովորողները կայցելեն Ուսումնական ագարակ, կկերակրեն, կխնամեն կենդանիներին: Կծանոթանան ագարակում իրականացվող աշխատանքներին, կմասնակցեն դրանց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s