Posted in Ամիսիկներ

Հոկտեմբերիկ.տեխնոլոգիական ստուգատես.ամփոփում

Այսօր մեզ մոտ տեխնոլոգիական ստուգատես էր: 5 տարեկանները խմբային աշխատանքի միջոցով բաժանեցին տախտակները, ապա ընտրեցին իրենց անհրաժեշտ գույնի պլաստիրինը և սկսվեց ուրախ ծեփը: Աշխատանքը ուղեկցվեց թթուդրիկի երգերով, քանի որ թեման հենց թթուդրիկն էր: Սովորողները ծեփեցին բանջարեղեններ: Ցանկացողները խոսեցին իրենց աշխատանքի մասին:

 

 

Տեսանյութերը՝ Լիլիթ Մովսիսյանի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s