Posted in Օրագիր

Մանկավարժական քայլք

Մանկավարժական քայլք տիար Բլեյանի հետ. 2019թ. մեր ձեռքբերումները

Մանկավարժական քայլքը սկսեցինք Մայր դպրոցից: Քայլելով եկանք դեպի Բախշյանի այգի, այնուհետև Արևմտյան դպրոց, Ուսումնական ագարակ: Օրվա ամփոփումն էլ եղավ Հարավային դպրոցում: Քայլքի հիմնական նպատակներից էր դպրոցի 30 տարվա պատմության ամփոփումը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s