Posted in 5 տարեկաններ

Նկարում ենք ջրաներկով

Սեբաստացու օրերին ընդառաջ իրականացնելու ենք թթուդրիկի ծեսը: Այսօր խոսեցինք թթու դնելու գործընթացի մասին, որոշեցինք ՝ ինչ բանջարեղեններ ենք թթու դնելու: Զրույց-քննարկումից հետո էլ սկսեցինք ջրաներկով նկարել այն բանջարեղենները, որոնք օգտագործելու ենք թթուդրիկին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s