Posted in Մարզվում ենք, Ամիսիկներ

Լողի ստուգատես

Թեև ընդամենը մի քանի պարապմունք են 5 տարեկաններն անցկացրել փակ լողավազանում, բայց դա նրանց չի խանգարում ինքնուրույն հագնել լողազգեստները, օգտվել ցնցուղից ու հաղթահարել մեծ լողավազանում լողալու վախը:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s