Posted in Հեծանվավարություն, Մարզվում ենք

Հեծանվավարություն

Հեծանիվ վարելու ժամերը ամենասիրելիներից են սովորողների համար: Հեծանիվի մարզական նշանակությունը մի կողմ թողած՝ մեր սովորողներին գրավում է ընկերների հետ վարելու հաճույքը: Հետաքրքիր և ողջունելի է նաև, որ ավելի հմուտ վարողները մեծ սիրով, հոգատարությամբ և համբերությամբ օգնում են նոր սովորողներն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s