Posted in Ամիսիկներ

Կոմիտասյան օրերն ընտանիքում

Ընտանիքում իրենց քույր-եղբայրների, ծնողների հետ կոմիտասյան երգեր են երգում 5 տարեկանները.

Արշի Բաբայան

Գևորգյան Դավիթ

Գալե Մեղրունի

Մելիքյան Լիզա

Մանգասարյան Լևոն

Մնացականյան Նարեկ

Փիրումյան Ալեքսանդր

Տոնոյան Շավարշ

Մաթևոսյան Մարիա

Բարսեղյան Ալեքսանդր

Դավիթ և Ռուզաննա

Սարգսյան Շուշի

Բարխուդարյան Կարեն