Posted in 5 տարեկաններ

Այց Տիգրան Հայրապետյանի անվան գրադարան

Այսօր այցելեցինք Տիգրան Հայրապետյանի անվան գրադարան: Արևմտյան դպրոցից մինչև Մայր դպրոց 5 տաերկանները քայլեցին առանց տրտնջալու: Անգամ ճանապարհին կատարեցին իրենց սիրելի երգերը: Գրադարանում մեզ դիմավորեց ընկեր Լուսինեն և ծանոթացրեց գրադարանային կանոններին, գրքերին: Մենք նաև  հեքիաթի ունկնդրում-քննարկում կազմկերպեցինք այնտեղ:https://www.youtube.com/watch?v=rjGI6peZ7qI&feature=share&fbclid=IwAR0fRVQ26wc9ZiLo0vaXf3uXgqC5CgzZOB9ywQrHv2Vz_xoKV_gh02oV2kE

Տեսանյութը՝ Լիլիթ Մովսիսյանի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s