Posted in Ամիսիկներ

Տեխնոլոգիական ստուգատես

Այսօր տեղի ունեցավ 5 տարեկանների տեխնոլոգիական ստուգատեսը: Նրանք ցույց տվեցին իրենց կարողությունները կավով աշխատելիս: Աշխատանքի ընացքում երևաց ոչ միայն սովորողների ստեղծագործական հմտությունները, այլև իրար օգնելու, աշխատանքը մինչև վերջ կատարելու կարողությունը:

Տեսանյութը՝ Լիլիթ Մովսիսյանից

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s