Posted in Ամիսիկներ

Սեպտեմբերիկ.տեխնոլոգիական ստուգատես

70715807_534647070639374_5517494801542414336_nՕրը՝ սեպտեմբերի 19

Ժամը՝ 11:00-12:00

Նպատակը՝ սովորողները կավից կպատրաստեն իրենց դեմքերի հարթաքանդակները։

Խնդիրները՝

  • ներկայացնել, գրանցել սովորողների աշխատանքային կարողությունները
  • ներկայացնել, գրանցել սովորողների կավով աշխատելու հմտությունները
  • զարգացնել ստեղծագործական երևակայությունը

Ընթացքը՝

  • Նախապատրաստում են աշխատանքային սեղանը
  • Հագնում են գոգնոցները
  • Մշակում են կավը
  • Ծեփում են իրենց դիմապատկերը
  • Հավաքում են աշխատանքային գործիքները
  • Մաքրում են սեղանները
  • Հանում են գոգնոցները

Մասնակիցները՝

Արևելյան դպրոցի 5 տարեկաններ

Պատասխանատուներ՝ Լիլիա Զախարյան, Էլմիրա Մարգարյան

Արևմտյան դպրոցի 5 տարեկաններ

Պատասխանատուներ՝ Լիլիթ Մովսիսյան, Մարիամ Խաչատրյան

Հյուսիսային դպրոցի 5 տարեկաններ

Պատասխանատուներ՝ Մարի Միքայելյան, Քրիստինե Հովհաննիսյան

Հարավային դպրոցի 5 տարեկաններ

Պատասխանատուներ՝ Լուսինե Հակոբյան, Սուսաննա Հայրապետյան

Քոլեջի 5 տարեկաններ և ծնողներ

Պատասխանատուներ՝ Անահիտ Գրիգորյան, Էդիտա Ղալաչյան

Խորհրդատու` Զառա Ոսկանյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s