Posted in Ամիսիկներ

Հեքիաթների ֆլեշմոբ

«Լինում է, չի լինում» հեքիաթների ֆլեշմոբի շրջանակում 5 տարեկանները պատրաստեցին տեսանյութեր, որում պատմեցին նախապես ընտրված ցանկից որևէ հեքիաթ: Արդյունքը գոհացնող էր: Ֆլոշմոբը դրական արձագանք ստացավ երեխաների և ծնողների կողմից: Սովորողներից շատերը մասնակցեցին ֆլեշմոբին, մյուսներն էլ խոստացան հաջորդ անգամ մասնակցել:

Ներկայացնում է Արշի Բաբայանը.


Ներկայացնում է Դավիթ Խաչատրյանը.

Ներկայացնում է Դավիթ Գևորգյանը.

 

Ներկայացնում է Շավարշ Տոնոյանը.

Ներկայացնում է Շուշի Սարգսյանը.

Ներկայացնում է Աշոտ Գրիգորյանը.

Ներկայացնում է Դանիել Շախկյանը.

Ներկայացնում է Մարկ Թոփալյանը.

Ներկայացնում է Կարեն Բարխուդարյանը.

Ներկայացնում է Լիզա Մելիքյանը.

Ներկայացնում է Մարիա Մաթևոսյանը.

Ներկայացնում է Անահիտ Իսրաելյանը.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s